OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Przemyśl: Miejski Dom Pomocy Społecznej, Ul. Gen. J. Wysockiego 99, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 16 670 55 57, faks 16 670 55 57.
Numer ogłoszenia: 1198 – 2016; data zamieszczenia: 04.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 309218 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Dom Pomocy Społecznej, Ul. Gen. J. Wysockiego 99, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 16 670 55 57, faks 16 670 55 57.
 2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Miejski Dom Pomocy Społecznej, Ul. Gen. J. Wysockiego 99, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 16 670 55 57, faks 16 670 55 57..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Różne artykuły spożywcze – 18 300 kg 2. Warzywa i owoce – 62 600kg 3. Ryby konserwowe i mrożone – 2051 kg 4. Mięso i wędliny – 15 440 kg 5. Pieczywo – 21 986 kg. 6. Warzywa i owoce mrożone – 6950 kg 7. Jaja – 36 000 szt. 8. Nabiał – 22 795 kg..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 03.00.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Część NR: 1

Nazwa: Dostawa różnych artykułów spożywczych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Piotruś Pan Sp. z o.o. Sp. kom. 37-700, ul. Nestora 8, 37-700 Przemyśl, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 66955,65 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 78487,88
 • Oferta z najniższą ceną: 78487,88 / Oferta z najwyższą ceną: 80484,14
 • Waluta: PLN .

 

Część NR: 2

Nazwa: Warzywa i owoce

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • KRZYŚ-POL – Hurtownia Owocowo-Warzywna Krzysztof Guzowski, ul. Słowackiego 29, 37-500 Jarosław, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 67050,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 85853,87
 • Oferta z najniższą ceną: 85853,87 / Oferta z najwyższą ceną: 94910,22
 • Waluta: PLN .

 

Część NR: 3

Nazwa: Ryby konserwowe i mrożone

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JAWIT A.iJ. Białas, L.iW. Lampara Sp. Jawna, ul. Mięsowicza 2, 38-400 Krosno, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 26839,35 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 32780,51
 • Oferta z najniższą ceną: 32780,51 / Oferta z najwyższą ceną: 36587,67
 • Waluta: PLN .

 

Część NR: 4

Nazwa: Mięso i wędliny

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przemyskie Centrum Dystrybucji Mięsa i Wędlin H.W. Szczepanik Sp. Jawna, ul. Jasińskiego, 37-700 Przemyśl, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 152700,10 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 140974,96
 • Oferta z najniższą ceną: 140974,96 / Oferta z najwyższą ceną: 163283,24
 • Waluta: PLN .

 

Część NR: 5

Nazwa: Pieczywo

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 4, 37-500 Jarosław, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 44708,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 46238,80
 • Oferta z najniższą ceną: 46238,80 / Oferta z najwyższą ceną: 68670,75
 • Waluta: PLN .

 

Część NR: 6

Nazwa: Warzywa i owoce mrożone

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma handlowo – Usługowa MAROTEX Roman Piziurny, ul. Piaskowa 3, 37-550 Radymno, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20458,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 22118,40
 • Oferta z najniższą ceną: 22118,40 / Oferta z najwyższą ceną: 23402,30
 • Waluta: PLN .

 

Część NR: 7

Nazwa: Jaja

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • KRZYŚ-POL Hurtownia Owocowo-Warzywna Krzysztof Guzowski, ul. Słowackiego 29, 37-500 Jarosław, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 11160,00
 • Oferta z najniższą ceną: 11160,00 / Oferta z najwyższą ceną: 14760,00
 • Waluta: PLN .

 

Część NR: 8

Nazwa: Nabiał

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA, ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokie Mazowieckie, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 135469,60 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 112536,90
 • Oferta z najniższą ceną: 112536,90 / Oferta z najwyższą ceną: 119037,80
 • Waluta: PLN .