OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Miejski Dom Pomocy Społecznej

ul. Gen. J. Wysockiego 99

37-700 Przemyśl

woj. podkarpackie, tel. 16 670 55 57, faks 16 670 55 57

„Dostawy artykułów spożywczych do Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Przemyślu”

pdf_ikona
Dostawy artykułów spożywczych do Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Przemyślu

pdf_ikona

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia MDPS Przemysl – 01.12.2016

ico-wordSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia MDPS Przemysl