Nasz DOM

Informacja o wyniku naboru na kierownicze stanowisko w MDPS Przemyśl
Miejski Dom Pomocy Społecznej poszukuje osób do pracy na stanowisku:
– Pielęgniarka / Pielęgniarz
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt: osobiście w godzinach 07:00-15:00, telefonicznie: 16 6705557 lub o przesłanie swojego CV i Podania na adres email: poczta@mdps.przemysl.pl

 

mops-logo

 Miejski Dom Pomocy Społecznej w Przemyślu informuje, że w ramach grantu na wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 w Domach Pomocy Społecznej w ramach projektu pn.: „Lepsze jutro”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizuje kwotę 794 925,00 zł

 

SKYPE

W Miejskim Domu Pomocy Społecznej w Przemyślu jest możliwość odbywania rozmów z mieszkańcami poprzez komunikator Skype.

Czytaj więcej >>>

 

KOMUNIKAT

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Domu, którzy z uwagi na stan zdrowia narażeni są w sposób szczególny na ryzyko COVID-19 w placówce wprowadzono zakaz odwiedzin oraz zakaz wychodzenia mieszkańców poza teren Domu – do odwołania.

Powyższe wynika z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

 

 

Na zalecenie Wojewody Podkarpackiego zawarte w piśmie
S-I.940.3.9.2020.JCW z dnia 13 marca 2020 r. w związku
z rosnącą liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) na terenie Polski

INFORMUJĘ O:

  • zakazie odwiedzin w MDPS w Przemyślu
  • zakazie wyjść na zewnątrz, poza spacerami po terenie MDPS
  • odwołaniu imprez okolicznościowych, zaprzestaniu organizowania wyjść, wycieczek

Dyrektor Marcin Haławin


Apel Wojewody Podkarpackiego

 

Na podstawie decyzji
Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
z dnia 05.03.2020 r nr. SK.9020.39.1.2020 i SK 9020.76.1.2020

ZAKAZUJĘ WSTĘPU

DO ODWOŁANIA

na teren Miejskiego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Gen. Józefa Wysockiego 99 i przy ul. Św. Brata Alberta 3 osobom, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia ciągłości działania obiektu.

Dyrektor Marcin Haławin

DECYZJA
Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego


Miejski Dom Pomocy Społecznej jest placówką zapewniającą usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, osób przewlekle chorych psychicznie, osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych. MDPS jest placówką pobytu stałego lub okresowego zgodnie z decyzją administracyjną kieryjącego organu (MOPS, GOPS lub PCPR)

Dom powstał w 2013r. z połączenia dwóch domów pomocy społecznej i obecnie składa się z kompleksu budynków mieszczących się przy ulicy Wysockiego 99 oraz budynku przy ulicy Św. Brata Alberta 3 w Przemyślu. Mieszkańcy MDPS korzystają z jedno, dwu i trzyosobowych pokoi mieszkalnych zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych oraz pomieszczeń wspólnych, gdzie ogrodzony park wokół budynków umożliwia samodzielne i bezpieczne korzystanie ze świeżego powietrza, a komunikacja miejska ułatwia dotarcie do centrum miasta. Mieszkańcy mogą również korzystać z ogrodu zielonego, a także tarasu wykorzystywanego do wypoczynku na świeżym powietrzu.

MDPS-4-mMDPS ul. Św. Brata Alberta 3 – przeznaczony dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych.
62 miejsc (54 miejsca dla osób w podeszłym wieku, 8 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych)

 

 

IMG_1580-mMDPS ul. Gen. Józefa Wysockiego 99 – przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych i dorosłych niepełnosprawnych itelektualnie.

179 miejsc (141 miejsca dla osób przewlekle psychicznie chorych, 38 miejsc dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie)

Nasza Placówka jest największym w rejonie domem Pomocy Społecznej, niosącym pomoc ludziom, którzy nie mogą godnie i samodzielnie egzystować w społeczeństwie. Ze względu na różnorodność potrzeb zamieszkujących tutaj ludzi Dom realizuje swoją misję dzięki zatrudnionym specjalistom z wielu dziedzin i profesji związanych z wszystkimi aspektami ludzkiego życia.

Warto podkreślić, że MDPS jest placówką:

mdps-jest-placowka

w-mdps-mieszkancy-maja-mozliwosc