Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Miejski Domu Pomocy Społecznej w Przemyślu.

Dyrektor Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Przemyślu ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Miejski Domu Pomocy Społecznej w Przemyślu.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru określa Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Miejskim Domu Pomocy Społecznej w Przemyślu, umieszczone na stronie internetowej www.mdps.przemysl.pl

Ogłoszenie o zamówieniu – dostawy

Miejski Dom Pomocy Społecznej

ul. Gen. J. Wysockiego 99

37-700 Przemyśl

woj. podkarpackie, tel. 16 670 55 57, faks 16 670 55 57

„Dostawy artykułów spożywczych do Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Przemyślu”

Miejski Dom Pomocy Społecznej: Dostawy artykułów spożywczych do Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Przemyślu
Ogłoszenie nr 611983-N-2020 z dnia 2020-11-18 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA