Kontakt

DANE TELEADRESOWE:
Miejski Dom Pomocy Społecznej
37-700 Przemyśl, ul. Generała Józefa Wysockiego 99
NIP 795-25-26-440
REGON 180928107

Tel./Fax. 16 6705557

Miejski Dom Pomocy Społecznej
37-700 Przemyśl, ul. Świętego Brata Alberta 3

Tel. 16 6783826

www.mdps.przemysl.pl
email: poczta@mdps.przemysl.pl

Bezpośredni kontakt do budynków mieszkalnych:
Budynek nr I – 796 916 644
Budynek nr II – 796 924 494
Budynek nr III – 796 923 751
Budynek nr IV – 796 896 138
Budynek nr V – 796 923 754
MDPS ul. Św. Brata Alberta 3 – 728 827 461

SKYPE

W Miejskim Domu Pomocy Społecznej w Przemyślu jest możliwość odbywania rozmów z mieszkańcami poprzez komunikator Skype.

Dbając o komfort wszystkich użytkowników prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z pracownikiem socjalnym tel. 16 670-55-57 w godzinach 08:00 – 15:00 w celu umówienia terminu rozmowy.