Kontakt

DANE TELEADRESOWE:
Miejski Dom Pomocy Społecznej
37-700 Przemyśl, ul. Generała Józefa Wysockiego 99
NIP 795-25-26-440
REGON 180928107

Tel./Fax. 16 6705557

 

Miejski Dom Pomocy Społecznej
37-700 Przemyśl, ul. Świętego Brata Alberta 3

Tel. 16 6783826

www.mdps.przemysl.pl
email: poczta@mdps.przemysl.pl