Zakres Usług

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZEMYŚLU – LIPOWICY

Świadczy usługi:
opiekuńczo – terapeutyczne, zdrowotne, rehabilitacyjne, socjalne i religijne.
Usługi te świadczone są przez wykwalifikowaną kadrę zatrudnioną w trzech działach.

 • opiekuńczo – terapeutyczny
 • księgowo – administracyjny
 • gospodarczy i obsługi

Nasz Dom prowadzi następujące formy terapii: kulturo-terapia, terapia plastyczna, muzykoterapia, terapia ruchowa, ergoterapia, psychoterapia, socjoterapia, duszpasterstwo.

KULTUROTERAPIA

Ma na celu:

 • rozwijanie i zwiększanie aktywności mieszkańców
 • likwidację negatywnych skutków bezczynności
 • dobrego zagospodarowania mieszkańcom wolnego czasu
 • umożliwienie realizacji potrzeb kulturalnych
 • zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze

Formy zajęć kulturalno-oświatowych

 • zajęcia świetlicowe (gry planszowe i zręcznościowe, wykorzystanie radia i telewizji)
 • wycieczki turystyczno-krajoznawcze
 • prowadzenie biblioteki
 • organizowanie imprez artystycznych (budzenie, rozwój i realizacja zainteresowań różnymi dziedzinami sztuki)
 • integracja ze społeczeństwem (udział w imprezach organizowanych przez instytucje kulturalno-oświatowe
 • uczestnictwo w przeglądach artystycznych oraz inne formy kontaktów społecznych

ZAJĘCIA PLASTYCZNE I TERAPIA ZAJĘCIOWA

Różnorodne tematy i techniki wykonywania prac dostosowuje się do zainteresowań, możliwości i umiejętności mieszkańców wykorzystuje się tematy związane z:

 • porami roku
 • świętami
 • martwą naturą
 • pejzażami
 • portretami
 • krajobrazami architektonicznymi
 • higieną
 • wyrażaniem uczuć i marzeń
 • przygotowaniem scenografii, dekoracji i materiałów dydaktycznych

Techniki wykorzystywane podczas zajęć:

 • malowanie (akwarela, olej, po szkle, tempera)
 • rysowanie (sepia, węgiel, pastel)
 • wydzieranie
 • wycinanie
 • rzeźbienie w drewnie
 • tkanie
 • robótki ręczne (na drutach, szydełku)
 • gobelin
 • szycie (ręczne, maszynowe)
 • collage (techniki mieszane)
 • wyklejanie (tkaniny, papier, bibuła)

MUZYKOTERAPIA

Celem zajęć muzycznych jest aktywizowanie osób z różnymi schorzeniami psychicznymi i fizycznymi i zintegrowanie ich z osobami głęboko upośledzonymi psychicznie i fizycznie.

Prowadzone są poprzez różnego rodzaju:

 • ćwiczenia
 • tańce
 • pogadanki
 • słuchanie utworów muzycznych
 • naukę piosenek i pieśni
 • grę na instrumentach perkusyjnych
 • zabawy ruchowe

W Domu działa grupa wokalno-teatralna, która uczestniczy w występach na terenie Domu i różnego rodzaju przeglądach

TERAPIA RUCHOWA


Zajęcia prowadzone są codziennie zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i na świeżym powietrzu. Prowadzi się je indywidualnie lub grupowo, dobierając stopień ich trudności do możliwości mieszkańców.

Głównym celem terapii ruchowej w naszym Domu jest:

 • zwiększenie i rozwijanie potrzeby aktywności ruchowej mieszkańców
 • likwidacja negatywnych skutków bezczynności
 • utrzymanie lub rozwijanie sprawności fizycznej
 • aktywne zagospodarowanie wolnego czasu i rozładowanie napięć
 • eliminacja skutków starzenia się

Stosuje się różne formy ruchu np.:

 • gimnastykę poranną
 • ćwiczenia rytmiczno-gimnastyczne
 • ćwiczenia siłowe (wyciskanie ciężarów)
 • gry i zabawy ruchowe
 • tory przeszkód
 • ścieżki zdrowia
 • rajdy terenowe i wycieczki
 • rozgrywki gier drużynowych (piłka siatkowa, nożna, koszykowa)
 • rozgrywki tenisa stołowego
 • mini spartakiady sportowe organizowane na terenie naszego domu

ERGOTERAPIA

Ergoterapia to inaczej terapia pracą. Pomaga ona człowiekowi w osiągnięciu jak najwyższej samodzielności w życiu codziennym. Zajęcia przeprowadza się wykonując różne czynności; samodzielne spożywanie posiłków, ubieranie i rozbieranie się, utrzymanie porządku w pokoju i otoczeniu.

Prowadzona jest w Domu i poza Domem. Formą terapii pracą jest również praca w Samorządzie Mieszkańców Domu.

PSYCHOTERAPIA

Sprawowanie opieki psychologicznej nad mieszkańcami ma na celu pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z adaptacją do warunków środowiskowych i sytuacji życia codziennego. Porady psychologiczne udzielanie są mieszkańcom i ich rodzinom oraz pracownikom dla uzyskania lepszych efektów terapeutycznych. Zajęcia terapeutyczne realizowane są z wykorzystaniem technik kanalizujących energię, uwrażliwiających na przeżywane emocje, budzących autonomiczny system wartości.

SOCJOTERAPIA

 • prowadzenie wszystkich spraw socjalnych dotyczących mieszkańców podczas pobytu w naszym Domu
 • pomoc w utrzymaniu kontaktów mieszkańców z rodziną i innymi bliskimi
 • współdziałanie w tworzeniu grup samopomocy wśród mieszkańców
 • wspieranie w trudnych sytuacjach i organizowanie potrzebnych działań
 • pomoc przy załatwianiu różnych spraw urzędowych

DUSZPASTERSTWO

Działalność duszpasterska obejmuje duchową opiekę i przewodnictwo przez życie liturgiczne uzewnętrzniające się poprzez nabożeństwa sakramenty oraz obrzędy.

Msze Święte odbywają się w każdą niedzielę i święta w kaplicy na terenie Domu. Odpowiadając na potrzeby Mieszkańców posługę duszpasterską świadczą duchowni trzech wyznań – Rzymsko – Katolickiego, Greko – Katolickiego i Zielonoświątkowców.

ZAJĘCIA INTEGRACYJNO – AKTYWIZUJĄCE

Spotkania środowe – zajęcia integracyjno-aktywizujące i edukacyjne, w których realizowane są programy tematyczne z wykorzystaniem: plastyki, muzyki, psychoterapii, zajęć ruchowych, kulturalno-oświatowych, oraz spotkań z różnymi grupami zawodowymi (policjanci, wojsko, pocztowcy itp.:).

Spotkania czwartkowe – Zajęcia grupowe dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim. Spotkania edukacyjne, wykorzystujące elementy pedagogiki zabawy oraz aktywizujące i usprawniające w zakresie ruchu i koncentracji.

Silvoterapia (kontakt z przyrodą – wycieczki po okolicy) w każdy piątek.

Mieszkańcy poza planowanymi imprezami często wychodzą do kina, na koncerty, spektakle teatralne, wystawy. każde wyjście poza Dom ma na celu wyrobienie samodzielności w czynnościach życia codziennego.

Mieszkańcy przy pomocy terapeutów przygotowują spektakle teatralne, występy chóru oraz inne zajęcia kulturalno-oświatowe.