B I P

bip-logo

PODMIOT PROWADZĄCY:

Gmina Miejska Przemyśl, miasto na prawach powiatu nie posiadające osobowości prawnej.

ADRES I SIEDZIBA PODMIOTU PROWADZĄCEGO DPS:

Miasto Przemyśl ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl

DANE TELEADRESOWE:

Miejski Dom Pomocy Społecznej

37-700 Przemyśl, ul. Generała Józefa Wysockiego 99

NIP 795-25-26-440

REGON 180928107

Tel./Fax. 16 6705557

www.mdps.przemysl.pl

email: poczta@mdps.przemysl.pl

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI:

Dom Pomocy Społecznej dla:

  1. Niepełnosprawnych intelektualnie
  2. Przewlekle psychicznie chorych
  3. Somatycznie chorych
  4. Osób starszych

Adres Skrzynki ePUAP:

/MDPS/Skrytka/Skrytka_ESP

Konto MDPS:

56 1560 0013 2696 2950 5000 0001 – Rachunek podstawowy

56 1560 0013 2696 2950 5000 002 – Rachunek dochodów budżetowych


Struktura organizacyjna

  • Dyrektor Miejskiego Domu Pomocy Społecznej

Marcin Haławin tel. 16 6705557

  • Zastępca Dyrektora Miejskiego Domu Pomocy Społecznej

Zygmunt Łabuda tel. 16 6705557

  • Dział Księgowości

tel. 16 6705557 wew. 24

  • Dział Administracyjny

tel. 16 6705557


Zamówienia publiczne:

Zapytania ofertowe | Przetargi

Ogłoszenia o niepodjętych depozytach