Zapytanie ofertowe: Wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia w obiektach …

Zapytanie ofertowe dotyczy:
„Wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia w obiektach zarządzanych przez Miejski Dom Pomocy Społecznej w Przemyślu ul. Gen. J. Wysockiego 99 ,Alberta 3 w 2022r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 09. 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. z 2003r nr. 169 poz. 1650) , oraz zgodnie z Polską Normą PN-EN 12 464-1: 2004 Światło i oświetlenie, o wartości szacunkowej mniejszej niż 130. 000 zł.”

Zapytanie ofertowe: Wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia w obiektach …