Nasz DOM


Informujemy, że w Miejskim Domu Pomocy Społecznej w Przemyślu, umożliwia się odwiedziny mieszkańców, zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu.

Odwiedziny mogą odbywać się w każdy dzień tygodnia w godzinach: 9:00 – 18:00

 

Odwiedziny należy zgłosić do pracownika socjalnego od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 14:30

MDPS przy ul. Gen. J. Wysockiego 99 – tel. 16 670 55 57
MDPS przy ul. Św. Brata Alberta 3 – tel. 16 678 38 26

 

 

mops-logo

 Miejski Dom Pomocy Społecznej w Przemyślu informuje, że w ramach grantu na wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 w Domach Pomocy Społecznej w ramach projektu pn.: „Lepsze jutro”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizuje kwotę 794 925,00 zł

 

SKYPE

W Miejskim Domu Pomocy Społecznej w Przemyślu jest możliwość odbywania rozmów z mieszkańcami poprzez komunikator Skype.

Czytaj więcej >>>

 


Miejski Dom Pomocy Społecznej jest placówką zapewniającą usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, osób przewlekle chorych psychicznie, osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych. MDPS jest placówką pobytu stałego lub okresowego zgodnie z decyzją administracyjną kieryjącego organu (MOPS, GOPS lub PCPR)

Dom powstał w 2013r. z połączenia dwóch domów pomocy społecznej i obecnie składa się z kompleksu budynków mieszczących się przy ulicy Wysockiego 99 oraz budynku przy ulicy Św. Brata Alberta 3 w Przemyślu. Mieszkańcy MDPS korzystają z jedno, dwu i trzyosobowych pokoi mieszkalnych zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych oraz pomieszczeń wspólnych, gdzie ogrodzony park wokół budynków umożliwia samodzielne i bezpieczne korzystanie ze świeżego powietrza, a komunikacja miejska ułatwia dotarcie do centrum miasta. Mieszkańcy mogą również korzystać z ogrodu zielonego, a także tarasu wykorzystywanego do wypoczynku na świeżym powietrzu.

MDPS-4-mMDPS ul. Św. Brata Alberta 3 – przeznaczony dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych.
62 miejsc (54 miejsca dla osób w podeszłym wieku, 8 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych)

 

 

IMG_1580-mMDPS ul. Gen. Józefa Wysockiego 99 – przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych i dorosłych niepełnosprawnych itelektualnie.

179 miejsc (141 miejsca dla osób przewlekle psychicznie chorych, 38 miejsc dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie)

Nasza Placówka jest największym w rejonie domem Pomocy Społecznej, niosącym pomoc ludziom, którzy nie mogą godnie i samodzielnie egzystować w społeczeństwie. Ze względu na różnorodność potrzeb zamieszkujących tutaj ludzi Dom realizuje swoją misję dzięki zatrudnionym specjalistom z wielu dziedzin i profesji związanych z wszystkimi aspektami ludzkiego życia.

Warto podkreślić, że MDPS jest placówką:

mdps-jest-placowka

w-mdps-mieszkancy-maja-mozliwosc