MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu

mops-logo
Misją naszego ośrodka jest
pomoc wszystkim potrzebującym w przezwyciężaniu
ich trudnej sytuacji życiowej,
aby mogli samodzielnie funkcjonować
we własnych środowiskach