OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Miejski Dom Pomocy Społecznej

ul. Gen. J. Wysockiego 99

37-700 Przemyśl

woj. podkarpackie, tel. 16 670 55 57, faks 16 670 55 57

„Dostawy artykułów spożywczych do Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Przemyślu”

Miejski Dom Pomocy Społecznej: Dostawy artykułów spożywczych do Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Przemyślu
Ogłoszenie nr 622392-N-2019 z dnia 2019-11-14 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dyrektor Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Przemyślu ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Miejskim Domu Pomocy Społecznej w Przemyślu

Dyrektor Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Przemyślu ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w miejskim Domu Pomocy Społecznej w Przemyślu

Nazwa stanowiska – Główny księgowy – pełen wymiar czasu pracy

 

Dyrektor Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Przemyślu ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w miejskim Domu Pomocy Społecznej w Przemyślu