Zapytanie ofertowe: Wykonania okresowych przeglądów – badań stanu technicznego …

Zapytanie ofertowe dotyczy:
„Wykonania okresowych przeglądów – badań stanu technicznego opraw oświetlenia ewakuacyjnego ,awaryjnego, głównych i przeciwpożarowych wyłączników prądu, oraz wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciporażeniowej agregatu prądotwórczego oraz wyłącznika sieć- agregat w budynkach zarządzanych przez MDPS w Przemyślu w okresie 2022 roku, wynikających z terminów określonych przepisami Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2016r. poz. 290) oraz § 4 i § 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999 nr 74 poz. 836 wraz ze zm.)”

Zapytanie ofertowe: Wykonania okresowych przeglądów – badań stanu technicznego …