Zapytanie ofertowe: Wykonanie rocznych przeglądów stanu technicznego budynków zarządzanych przez Miejski Dom Pomocy Społecznej w Przemyślu, ul. Gen. J. Wysockiego 99 w 2021r. o wartości szacunkowej mniejszej niż 130 000 zł.

Zapytanie ofertowe dotyczy:
„Wykonanie rocznych przeglądów stanu technicznego budynków zarządzanych przez Miejski Dom Pomocy Społecznej w Przemyślu, ul. Gen. J. Wysockiego 99 w 2021r. o wartości szacunkowej mniejszej niż 130 000 zł.”

Zapytanie ofertowe – przegląd roczny MDPS Przemysl 16.11.2021

Wniosek o wszczecie postepowania o udzieleniu zamowienia publicznego o wartosci nizszej niz 130000