Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa środków ochrony osobistej – fartuch ochronny jednorazowy

Zapytanie ofertowe dotyczy:
„Zakup i dostawa środków ochrony osobistej – fartuch ochronny jednorazowy dla Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Przemyślu ul. Gen. J. Wysockiego 99 o wartości szacunkowej mniejszej niż 130,000 zł”

ZAPYTANIE OFERTOWE 04.08.2021 Zakup i dostawa fartuchow ochronnych jednorazowych

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 04.08.2021 Formularz oferty