Zapytanie ofertowe: Wykonanie rocznych przeglądów stanu technicznego dziewiętnastu budynków zarządzanych przez MDPS w Przemyślu

Zapytanie ofertowe dotyczy:
Wykonanie rocznych przeglądów stanu technicznego dziewiętnastu budynków zarządzanych przez Miejski Dom Pomocy Społecznej w Przemyślu, ul. Gen. J. Wysockiego 99 w 2022r, o wartości mniejszej niż 130 000zł.

Wykonanie rocznych przeglądów stanu technicznego dziewiętnastu budynków zarządzanych przez MDPS w Przemyślu