Skorygowana informacja z otwarcia ofert w dniu 03.12.2019 r.

Skorygowana informacja z otwarcia ofert w dniu 03.12.2019 r. w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pn. „Dostawa artykułów spożywczych do Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Przemyślu”
w związku z pominięciem jednej z ofert w części VIII

Informacja z otwarcia ofert 04-12-2019r