Ogłoszenie o zamówieniu – dostawy

Miejski Dom Pomocy Społecznej

ul. Gen. J. Wysockiego 99

37-700 Przemyśl

woj. podkarpackie, tel. 16 670 55 57, faks 16 670 55 57

„Dostawy artykułów spożywczych do Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Przemyślu”

Miejski Dom Pomocy Społecznej: Dostawy artykułów spożywczych do Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Przemyślu
Ogłoszenie nr 611983-N-2020 z dnia 2020-11-18 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA