Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

„Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na części dla Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Przemyślu w roku 2022”

Termin składania ofert: 2021-12-21 09:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na mini Portalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na mini Portalu.
Termin otwarcia ofert: 2021-12-21 09:30

Ogłoszenie o zamówieniu 2021/BZP 00303875/01