Zapytanie ofertowe: Wykonania okresowych przeglądów – badań stanu technicznego …

Zapytanie ofertowe dotyczy:
„Wykonania okresowych przeglądów – badań stanu technicznego opraw oświetlenia ewakuacyjnego ,awaryjnego, głównych i przeciwpożarowych wyłączników prądu, oraz wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciporażeniowej agregatu prądotwórczego oraz wyłącznika sieć- agregat w budynkach zarządzanych przez MDPS w Przemyślu w okresie 2022 roku, wynikających z terminów określonych przepisami Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2016r. poz. 290) oraz § 4 i § 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999 nr 74 poz. 836 wraz ze zm.)”

Zapytanie ofertowe: Wykonania okresowych przeglądów – badań stanu technicznego …

Zapytanie ofertowe: Wykonanie rocznych przeglądów stanu technicznego budynków zarządzanych przez Miejski Dom Pomocy Społecznej w Przemyślu, ul. Gen. J. Wysockiego 99 w 2021r. o wartości szacunkowej mniejszej niż 130 000 zł.

Zapytanie ofertowe dotyczy:
„Wykonanie rocznych przeglądów stanu technicznego budynków zarządzanych przez Miejski Dom Pomocy Społecznej w Przemyślu, ul. Gen. J. Wysockiego 99 w 2021r. o wartości szacunkowej mniejszej niż 130 000 zł.”

Zapytanie ofertowe – przegląd roczny MDPS Przemysl 16.11.2021

Wniosek o wszczecie postepowania o udzieleniu zamowienia publicznego o wartosci nizszej niz 130000

Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa środków ochrony osobistej – rękawiczki jednorazowe bez pudrowe winylowo-nitrylowe o rozmiarach: S, M, L, XL o wartości szacunkowej mniejszej niż 130 000 zł.

Zapytanie ofertowe dotyczy:
„Zakup i dostawa środków ochrony osobistej – rękawiczki jednorazowe bez pudrowe winylowo-nitrylowe o rozmiarach: S, M, L, XL o wartości szacunkowej mniejszej niż 130 000 zł.”

ZAPYTANIE OFERTOWE 28.10.2021r. – rękawiczki jednorazowe bez pudrowe winylowo-nitrylowe o rozmiarach: S, M, L, XL

Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa środków ochrony osobistej – maseczki chirurgiczne jednorazowe, termometry bezdotykowe naścienne o wartości szacunkowej mniejszej niż 130 000 zł.

Zapytanie ofertowe dotyczy:
„Zakup i dostawa środków ochrony osobistej – maseczki chirurgiczne jednorazowe, termometry bezdotykowe naścienne o wartości szacunkowej mniejszej niż 130 000 zł.”

ZAPYTANIE OFERTOWE 28.10.2021r. – maseczki chirurgiczne jednorazowe, termometry bezdotykowe naścienne

Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa środków ochrony osobistej – fartuch ochronny jednorazowy

Zapytanie ofertowe dotyczy:
„Zakup i dostawa środków ochrony osobistej – fartuch ochronny jednorazowy dla Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Przemyślu ul. Gen. J. Wysockiego 99 o wartości szacunkowej mniejszej niż 130,000 zł”

ZAPYTANIE OFERTOWE 04.08.2021 Zakup i dostawa fartuchow ochronnych jednorazowych

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 04.08.2021 Formularz oferty