Zapytanie ofertowe: Wykonanie okresowych przeglądów – badań technicznych instalacji

Zapytanie ofertowe dotyczy:
Wykonanie okresowych przeglądów – badań technicznych instalacji: elektrycznych, odgromowych, kominowych, wentylacyjnych, hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych, próba ciśnieniowa na maksymalne ciśnienie robocze węży hydrantowych (raz na 5 lat zgodnie z Polską Normą), klapy dymowej oraz podręcznego sprzętu gaśniczego w budynkach MDPS Wysockiego 99, Alberta 3 w 2022r. o wartości mniejszej niż 130 000zł.

ZAPYTANIE OFERTOWE 18-01-2022 Wykonanie okresowych przegladow badan technicznych instalacji

Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa środków ochrony osobistej – rękawiczki jednorazowe bez pudrowe nitrylowe o rozmiarach „S”, „M”, „L”, „XL”

Zapytanie ofertowe dotyczy:
Zakup i dostawa środków ochrony osobistej – rękawiczki jednorazowe bez pudrowe nitrylowe o rozmiarach „S”, „M”, „L”, „XL” o wartości szacunkowej mniejszej niż 130.000 zł.

ZAPYTANIE_OFERTOWE-13-12-2021-Zakup_i_dostawa_rekawiczek_jednorazowych_S-M-L-XL.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

„Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na części dla Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Przemyślu w roku 2022”

Termin składania ofert: 2021-12-21 09:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na mini Portalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na mini Portalu.
Termin otwarcia ofert: 2021-12-21 09:30

Ogłoszenie o zamówieniu 2021/BZP 00303875/01