Wizyta Biskupa Pomocniczego Stanisława Jamrozka

Wizyta Biskupa Pomocniczego Stanisława Jamrozka w Naszym Domu
przy ul. Św. Brata Alberta 3

IMG_5648