Zapytanie ofertowe: Wykonanie rocznych przeglądów stanu technicznego dziewiętnastu budynków zarządzanych przez MDPS w Przemyślu

Zapytanie ofertowe dotyczy:
Wykonanie rocznych przeglądów stanu technicznego dziewiętnastu budynków zarządzanych przez Miejski Dom Pomocy Społecznej w Przemyślu, ul. Gen. J. Wysockiego 99 w 2022r, o wartości mniejszej niż 130 000zł.

Wykonanie rocznych przeglądów stanu technicznego dziewiętnastu budynków zarządzanych przez MDPS w Przemyślu

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor na 1/2 etatu w Miejskim Domu Pomocy Społecznej w Przemyślu


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor na 1/2 etatu w Miejskim Domu Pomocy Społecznej w Przemyślu

Zastępca Przewodniczącego Komisji Konkursowej informuje, że w wyniku dokonanej w dniu 19.10.2022r. wstępnej weryfikacji na ww. stanowisko pracy zakwalifikowało się 2 kandydatów spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:
 
1. Pani Barbara Polańska – zamieszkała w Przemyślu
2. Pani Beata Skalska – zamieszkała w Przemyślu
 
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat zostanie poinformowany telefonicznie.

Lista kandydatów – pismo